top of page
Glasbruk, glashytta

HANTVERKET

Glas och kristall är inte lätt att beskriva. Dess fysiska struktur är varken flytande, fast eller i gasform. Genom att använda traditionell kunskap inom hantverket formas smält kristall till objekt, varje med egen personliget och unikt uttryck. En stor del av Vas Vitreums kollektioner tillverkas utan formar, endast med hjälp av mästarens ögon och erfarenhet för att skapa den slutgiltiga produkten.

 

En högkvalitativ råvara är av största vikt vid framställningen av världsledande kristall. Därför använder Vas Vitreum en specialtillverkad kristallblandning med egenskaper som högt brytningsindex, vilket ger superb reflektion och stor tyngd. Kristallen smälts i en temperatur av 1400 grader Celcius, men sänks därefter till en arbetstemperatur av 1100 grader.

En lektion i hantverket

 

Varenda produkt från Vas Vitreum är genuint handgjord i familjens glashytta i Vadstena. Detta medger Vas Vitreum att ha full kontroll på varje steg från design till färdig produkt. 

 

 

 

 

MATERIALET

 

Alla kristallföremål börjar sitt liv som sand. För att tillverka kristall av högsta kvalitet behöver råvarorna vara mycket rena och nästan helt fria från järn och andra metalloxider. Sanden Vas Vitreum använder sig av kommer från Belgien och ligger på ett djup av 50 meter.

 

 

 

 

 

SMÄLTNING

 

Sanden blandas med kalk, soda och pottaska, som därefter binds ihop till pelleterad form. Omkring 300 kg pellets smälts sedan i den stora ugnen vid en temperatur av 1400 grader Celcius. Hela processen tar 8 timmar.

 

 

 

 

 

 

TILLVERKNING

 

Glaset kan därefter formas, ofta med hjälp av blött tidningspapper och blåsas till olika föremål. En stor del av glasbruket Vas Vitreums kollektioner är tillverkade helt på frihand utan formar, endast med hjälp av mästarens erfarenhet och hantverksskicklighet, för att förverkliga produkten.

 

 

 

 

AVHÄRDNING

 

Alla föremål som tillverkas måste kylas långsamt när de är klara i hyttan. Det görs i en avhärdningsugn som håller en temperatur på 520 °C. Avkylningsprosessen tar från 12 timmar till flera dagar, beroende på föremålets tjocklek.

 

 

 

 

 

SLIPNING

 

Varje objekt blir därefter kallarbetat och slipat i botten med minst tre steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÄRDIG PRODUKT

 

Den färdiga produkten signeras med Vas Vitreum, artikelnummer, färg och formgivare.

 

 

 

 

 

 

bottom of page